Takrenoveringar / Referenser

Vi utför alla typer av takentreprenader såsom renovering, underhållsarbete och service inom takläggning, takarbete och byggnation. Vi har valt att specialisera oss på omläggning och nyläggning av tegeltak och papptak.

Referensfall:
Broddbo omtäckning av hus ANNO 1900

Att återställa till sitt original utseende.

Referenser / Bildgalleri

Scroll to Top